Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hồng Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:49' 03-01-2009
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người


Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh
Người thực hiện : Lê thị hồng vân
********
THNG 3 NAM 2008
Sở giáo dục & đào tạo hảI phòng
Phòng giáo dục huyện vĩnh bảo
Kiểm tra bài cũ:
Nhiệt lượng là gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của nhiệt lượng?
Thứ 5 ngày 27 tháng 3 năm 2008
Trả lời - Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng.
- Nhiệt lượng được kí hiệu là: Q
- Đơn vị của nhiệt lượng là Jun ký hiệu là J

5 phút
10 phút
m1=□m2
Q1=□Q2
C2. Kết luận: Khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.
5 phút
10 phút
2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ
C5: Độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng thu vào của vật càng lớn.
∆to1=□ ∆to2
Q1=□Q2
5 phút
4 phút
50g nước
50g băng phiến
3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cÇn thu vào để nóng lên và chất làm vật
Q1 □ Q2
>
Nhiệt lượng vật cần thu để nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật
II. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG.
Bảng nhiệt dung riêng của một số chất:
Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thu vào để làm cho 1kg chất đó tăng lªn thêm 1oC
Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K có nghĩa là muốn làm cho 1kg nước nóng thêm lên 1?C cần truyền cho nước một nhiệt lượng 4200J

Q= m.c. ?t
C9 Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC?
III. VẬN DỤNG. C8.
C10 Một ấm đun nước bằng nhôm khối lượng 0,5kg chứa 2 lÝt nước ë nhiệt độ 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần nhiệt lượng bao nhiêu?
Tóm tắt:
m1 = 0,5kg; m2 = 2kg
c1 = 880J/kg. K
c2 = 42000J/kg. K
∆t = 100oC-25oC =75oC
----------------------
Q =?
Giải
Nhi?t lu?ng c?n truy?n cho nhụm núng từ 25oC lên 100?C là:
Q1 = m1.c1.?t = 0,5.880.75 = 33 000 (J)
Nhi?t lu?ng c?n truy?n cho nu?c núng từ 25oC lên 100?C là:
Q2 = m2.c2.?t = 2.4200.75 = 630 000 (J)
Nhi?t lu?ng c?n truy?n ?m nu?c núng từ 25oC lên 100?C là:
Q = Q1 + Q2 = 33000 + 630000 = 633000(J)
đáp số: Q= 633000J
Q= m.c. ?t
Kiến thức cần nhớ:
Nhiệt lượng vật cần thu để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Công thức tính nhiệt lượng. áp dụng được công thức làm bài tập.
- Nhiệt dung riêng của một chất cho biết gì?
Công việc về nhà:
Nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?
2.Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu rõ ý nghĩa, đơn vị của từng đại lượng có mặt trong công thức
3 Đọc phần có thể em chưa biết.
4. Làm bài C10. Bài 24.1 đến 24.7/ SBT
Tháng 3 năm 2008
Người thực hiện : Lê thị hồng vân

Avatar

Han hanh duoc lam thanh vien o trang rieng cua thay nhe.

Chuc thay va gia dinh nam moi HANH PHUC, BINH AN, THANH CONG TREN MOI LINH VUC
 
Gửi ý kiến