708459.jpg";i:1;i:189;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Đoàn Văn Lãm
Giới tính Nam
Website https://ongdongheo.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Công nghệ, Tin học
Điểm số 9961 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Ngô Văn Trung
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lehavb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 148 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lưu Hoàng Thái Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. TS. NGƯT. Lê Tuấn Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 91 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Quản Trị
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Minh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 54 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Mến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Công nghệ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hà My
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phương Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Chiến Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 87 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thái Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 15776 (xem chi tiết)

711728.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Đinh Văn Chung
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/chungyen2007
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 81 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Thuỳ Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Viết Hưng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tinbongda
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Điểm số 102 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Hóa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhhoanbk1978
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 84 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Bảo Nguyên
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lớp Thầy Giáo Hiền
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thảo My
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 81 (xem chi tiết)

1349124.jpg";i:1;i:175;i:2;i:153;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Thái
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 92 (xem chi tiết)