Thông tin thành viên

445980.jpg";i:1;i:200;i:2;i:134;}}-photo
Họ và tên Lê Thị Hồng Vân
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/levan1977
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Đoàn Quốc Việt, Nguyễn Hông Vân
Đã đưa lên 156 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3536 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 30 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18201 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này