Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Kim Nhung
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3168 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này